Іванчук Ярослав Володимирович

Резюме

Доцент кафедри галузевого машинобудування, к.т.н.

 У 2005 р. закінчив Вінницький національний технічний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство» та здобув кваліфікацію магістра з інженерної механіки.

У листопаді 2008 р. закінчив аспірантуру у Вінницькому національному технічному університеті за спеціальністю "машинознавство".

В 2009 р. захистив дисертаційну роботу на тему: "Віброударний пристрій вібророзвантажувача автомобілів-самоскидів" і отримав науковий ступінь кандидата технічних наук (спеціальність 05.02.02 – машинознавство).

У даний час працює на посаді доцента кафедри "Галузеве машинобудування".

 Здійснює науково-дослідну та конструкторську роботу в напрямі "Виробництво енергоносіїв із органічних відходів з використанням технологій фазового розділення, піролізу та газо- і парогенерації", є автором десятка наукових праць, авторських свідоцтв, монографії та навчальних посібників. 

   Викладає дисципліни «Теорія механізмів та машин», «Основи САПР», «САПР управління автоматизованих виробництв», «Математичні методи оптимізації процесів».

Контактна інформація: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, кімн. 1214; тел. (0432) 598-523

   e-mail: ivanchuck@ukr.net

Профіль у Google Scholar                 Репозитарій ВНТУ