Іванчук Ярослав Володимирович

Наукова робота

 

Наукова робота здійснюється за такими напрямками:

  • Виробництво енергоносіїв із органічних відходів з використанням технологій фазового розділення, піролізу та газо- і парогенерації.

 

В результаті досліджень отримані наступні результати:

 

 Кафедральна науково-дослідна робота № 19К1  «Виробництво енергоносіїв іх органічних відходів з використанням   технологій фазового розподілення, піролізу та газо- і парогенерації»

  1) Розробка теоретичних основ процесів високотемпературного розкладання i окислення токсичних компонентів відходів з подальшим очищенням практично нетоксичних або малотоксичних димових газів i золи, а також з подальшим ефективним використанням теплової енергії.

  2) Розробка тeopiї створення принципових та структурних схем обладнання для реалізації процесів високотемпературного розкладання i окислення медичних, промислових i побутових відходів; створення методики проектного розрахунку конструктивних параметрів даного обладнання, виходячи iз визначених робочих параметрів процесів високотемпературного розкладання i окислення токсичних компонентів відходів.

  3) Розробка перспективних конструктивних схем обладнання для реалізації вказаних процесів, а також рекомендацій з його впровадження на виробництві.

 

 Перелік конференцій, семінарів, симпозіумів (республіканських, міжнародних, регіональних, міжвузівських, кафедральних тощо),

в яких брали участь співробітники та студенти кафедри

№ п/п

Назва конференції (семінару)

Дата проведення

Місце проведення

назва

рівень

1

XLII регіональна науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області

Науково-технічна конференція

 

3-15 та 20-22 березня 2013 р.

 

Вінниця

2

 «Сучасні вібраційні технології, машини, обладнання та динамічні процеси»

Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція

19 листопада 2013 р

Вінниця

3

 «Перспективные направления развития технологии машиностроения и металлообработки»

Международная научно-техническая конференция

28 февраля 2013 г

 

Ростов на Дону

4 "Новітні технології, обладнання, матеріали в будівництві і на транспорт"і Міжнародна науково–технічна конференція 26–28 листопада 2014р Вінниця
5 «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту» 75 Міжнародна науково–практична конференція  14–15 травня 2015 р Дніпропетровськ
6 «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем" VI міжнародної науково–практичної конференції  26–29 квітня 2016 р. Чернігів
7 «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» VII Міжнародна науково-практична конференція 24-27 квітня 2017 р.  Чернігів