Іванчук Ярослав Володимирович

Навчально-методична робота

 

Дисципліни та навчально-методичні матеріали

 

«Теорія механізмів та машин»

- Робочі плани (73,77kb)  

- Конспект лекцій (ТММ) (5,41Mb) 

- Методичні вказівки до лабораторних робіт

- Методичні вказівки по самостійній та індивідуальній роботі студента ТММ

- Навчальний посібник до виконання курсового проекту (роботи) з ТММ

  - Питання на колоквіуми (41,71kb) 

- Питання на іспит (диф. залік) (31,69kb) 

Студентам в поміч ТММ (32,32Mb) 

«Основи САПР»

Робочий план ОСАПР 2018-2019 (43,32kb) 

Конспект лекцій з курсу Основи САПР (1,51Mb) 

Основи САПР Лабораторний практикум

Питання на колоквіуи з дисципліни Основи САПР (17,22kb) 

Екзаменаційні питання з дисципліни Основи САПР (45,00kb)

Методичні вказівки до практичної, самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Основи САПР» 

«САПР устаткування автоматизованого виробництва»

Робочий план САПР УАВ 2018-2019 (42,84kb) 

Конспект лекцій САПР УАВ (10,35Mb) 

 Лабораторний практикум САПР УАВ

Питання на колоквіум з дисципліни САПР УАВ (31,00kb) 

Питання на іспит САПР УАВ (61,50kb) 

 

 

 

                                                                               Навчально-методичні розробки

1) Іскович-Лотоцький Р. Д. Вібраційні та віброударні пристрої для розвантаження транспортних засобів: монографія / Р.Д. Іскович-Лотоцький, Я.В. Іванчук.-Вінниця : ВНТУ, 2012-156 с.

2) Іскович-Лотоцький Р. Д. Системи автоматизованого проектування устаткування автоматизованого виробництва. Лабораторний практикум / Іскович-Лотоцький Р. Д., Булига Ю. В., Іванчук Я. В. — Вінниця : ВНТУ, 2012 — 84 с.

3) Іскович-Лотоцький Р. Д. Системи автоматизованого проектування устаткування автоматизованого виробництва. Практикум. Самостійна та індивідуальна робота студентів: навчальний посібник / Іскович-Лотоцький Р. Д., Булига Ю. В., Іванчук Я. В. — Вінниця : ВНТУ, 2012 — 118 с.

4) Іскович-Лотоцький Р. Д. Методичні вказівки до практичної, самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни "Основи САПР" для студентів напряму 6.050503 – «Машинобудування» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр / Уклад. Р. Д. Іскович-Лотоцький, Ю. В. Булига, Я. В. Іванчук. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 37 с.

5) Іскович-Лотоцький Р. Д. Методичні вказівки до практичної, самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни "Теорія механізмів і машин" для студентів для напрямів 6.050502 – «Інженерна механіка», 6.050503 - «Машинобудування»; 6.070106 – «Автомобільний транспорт» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Уклад. Р. Д. Іскович-Лотоцький, Ю. В. Булига, Я. В. Іванчук. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 19 с.

6) Іскович-Лотоцький Р. Д. Методичні вказівки до практичної, самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни "САПР верстатних комплексів та інструментального забезпечення" для спеціалістів і магістрів спеціальностей 7.05050301, 8.05050301 – «Металорізальні верстати і системи»/ Уклад. Р. Д. Іскович-Лотоцький, Ю. В. Булига, Я. В. Іванчук. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 50 с.

7) Іскович-Лотоцький Р. Д. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "САПР верстатних комплексів та інструментального забезпечення" для спеціалістів і магістрів спеціальностей 7.05050301, 8.05050301 – «Металорізальні верстати і системи» / Уклад. Р. Д. Іскович-Лотоцький, Ю. В. Булига, Я. В. Іванчук. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 34 с.